Keuringen

Om te voldoen aan de Arbowet heeft u verschillende goedkeuringen en keuringsrapporten nodig waarmee u aantoont dat u de veiligheid van uw werknemers serieus neemt. Daarnaast is het ook in het belang van de werkgever aangezien een veilige werkomgeving bijdraagt aan het voorkomen van (‘ziekte en’ mag weg) arbeidsongeschiktheid. Wij beschikken over de bevoegdheden en benodigde expertise voor keuringen/inspecties aan elektrische arbeidsmiddelen (NEN 3140), ladders en trappen (NEN 2484) en rolsteigers (NEN-EN 1004). Wij bieden u een snelle service en komen uiteraard bij u op locatie om de inspecties uit te voeren.

NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen

Om de veiligheid van elektrische handgereedschappen te garanderen moet het gereedschap periodiek worden gekeurd. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook een belangrijk aspect in de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever.

Deze keuringen mogen alleen door een erkend NEN 3140 Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen worden gedaan. Behalve een visuele inspectie worden de gereedschappen ook gecontroleerd op een veilige werking door verschillende metingen en testen te doen. Wij beschikken over de juiste certificering en over professionele meet- en testapparatuur om NEN 3140 keuringen uit te voeren. Na de inspectie ontvangt u hiervan een rapportage en het eventuele certificaat van goedkeuring.  

NEN 2484 keuring van ladders en trappen

Hoewel een NEN 2484 keuring niet verplicht is, is het wel aan te raden. Door het draagbaar klimmaterieel periodiek te laten keuren door een deskundig persoon kan worden aangetoond dat u uw werknemers een veilige werkplek biedt.

Het materiaal zal onder andere worden beoordeeld op het functioneren, of de trap nog recht is en schoon en de algehele staat van het draagbaar klimmaterieel. De uitkomst van de keuring moet achteraf wel goed worden geregistreerd zodat dit altijd nog terug te vinden is.  

NEN-EN 1004 keuring van rolsteiger onderdelen

Om te mogen werken met een rolsteiger is het sinds 2018 verplicht om hiervoor een certificaat te hebben. Maar ook de rolsteigers zelf moet periodiek worden gekeurd. Hiermee toont u aan dat u aan uw werknemers veilig materiaal beschikbaar stelt.

Een NEN-EN 1004 keuring is een visuele inspectie van de (onderdelen van de) rolsteiger. Na afloop van de keuring ontvangt u hiervan een certificaat. Het blijft daarnaast altijd belangrijk om de rolsteiger op de juiste manier, volgens het opbouwschema van de fabrikant, op te bouwen.

Interesse?

Vraag een offerte aan!